Foto-estafette 2017 / Gang van Zaken 2017-12-07T17:52:16+00:00

Foto-estafette 2017. 

2014 stond in het teken van het 60-jarig Jubileum. In 2015 en 2016 hebben we de foto-estafette weer opgepakt.
Dit jaar, in 2017, willen we doorgaan met deze opzet en weer een foto-estafette houden.
Dit houdt in dat ieder lid van de fotoclub in deze periode één keer één foto aanlevert (in afdruk en op de website).
Daarmee wordt tevens ons lokaal weer ‘opgeleukt’.

Hoe werkt de foto-estafette?
Het is de bedoeling dat ieder lid als die aan de beurt is, volgens onderstaand schema een foto maakt waarmee je reageert op de laatst gemaakte foto. Je maakt een foto geïnspireerd door de foto van de voorganger. Dit betekent dat je moet associëren. Je kunt op een van de volgende elementen reageren:

– inhoud           – thema
– vorm              – structuur
– sfeer              – standpunt
– kleur             – enz.

Alles is geoorloofd, mits het met de laatst gemaakte foto te maken heeft (niet reageren op eerder gemaakte foto’s).
We werken in twee groepen, zodat ieder 14 dagen de tijd heeft om te reageren op de foto van de voorganger. Zo kunnen we in één jaar de estafette doen plaats vinden. (zie de tabel hieronder).
Jan Bischoff Tulleken begint met de 1e foto (een van de winnende foto’s van de presentatiemiddag in december 2016), daarna reageert daarop tegelijkertijd een lid van de A groep en een lid van de B groep.
Vervolgens reageren steeds alleen de leden A-groep op elkaar en alleen de leden van de B-groep op elkaar. In de tabel hieronder geeft het pijltje aan op wiens foto je moet reageren.

Lever de foto in:

  1. afgedrukt (bij een van de bestuursleden, of meenemen tijdens een club- of werkgroepavond)
  2. digitaal; via mail naar Lidy Guldemond, zodat zij de foto op de website kan zetten.

Ad 1. De foto’s worden door de leden zelf afgedrukt op 20 x 30 en geplakt op scanstick aangeleverd. Ed Geerlings zal de foto’s in passe partout plakken Zet achterop: de titel, je naam, A- of B-groep en het volgnummer/datum van inlevering.

Ad 2. Stuur de foto ook via de mail naar Lidy Guldemond: lidy,guldemond@gmail.com (Ongeveer de grootte zoals je die inzendt voor het tonen op de fotoclub bij je werkgroep d.w.z. ongeveer 2560 px voor de langste zijde. Lidy zal de foto op de website van de fotoclub “De Bloembollenstreek” plaatsen. Geef bij het opsturen van de foto naar Lidy ook de gegevens mee. (titel, je naam, A- of B-groep en het volgnummer/datum van inlevering). Stuur in een CC tevens de foto naar degene die na jou komt. Diegene kan dan de foto niet missen en het is een herinnering dat men aan de beurt is.

Kijk op de website naar de laatst gemaakte foto als je aan de beurt bent.

Schrijf de datum dat je de foto in moet leveren in je agenda. De foto-estafette wordt pas een succes wanneer iedereen op tijd zijn foto maakt en opstuurt!  

Wanneer de datum je niet uitkomt vanwege bv. vakantie, ruil dan met een lid die na jou komt. Laat dat wel even weten aan Lidy Guldemond die de gang van zaken in de gaten houden. Als iemand in een periode verstek laat gaan, (waar we niet van uitgaan!), dan gaat degene die daarna aan de beurt is, gewoon door op de laatst gemaakte foto. We willen dit project echt alleen één jaar laten duren. Dan blijft het overzichtelijk.
N.B. Het op tijd digitaal opsturen is belangrijker dan het op tijd inleveren in druk. In druk inleveren kan eventueel wat later gebeuren.
Lever de foto wel in druk in, daarmee wordt het lokaal weer ‘aangekleed’.

Op de volgende nieuwjaarsreceptie in januari 2018 zullen we de gemaakte foto’s met elkaar bespreken.

Succes!

Naam lid Naam lid Uiterste datum van
inleveren en opsturen
Volg-nummer
A-groep B-groep
Jan Bischoff Tulleken Jan Bischoff Tulleken 10 januari 20176 1
Thea Zijlstra ↑ Albert Buschman ↑ 7 februari 2
Greet Warmerdam ↑ Jan Teeuwen ↑ 21 februari 3
Krijn Durieux ↑   7 maart 4
Cees Timmermans ↑ Jaap Koer ↑ 21 maart 5
Nico van Leeuwen ↑ Paul Duits ↑ 4 april 6
Walter Terlage ↑ Sarah Humphrey ↑ 18 april 7
Beatrice Castermans ↑ Hans Twilt ↑ 2 mei 8
Ger Leepel ↑ Sjaak Zonneveld ↑ 16 mei 9
Bep Hoegee ↑ Ed Slagboom ↑ 30 mei 10
Kees Guldemond ↑ Ed Geerlings ↑ 13 juni 11
Wilbert Verhoeven ↑ Ben Jansen ↑ 27 juni 12
Bert Drijver Jacqueline Strijbis ↑ 11 juli 13
Monique van Rijn ↑ Marga Pekelharing ↑ 25 juli 14
Peter Meijs ↑↑ Lidy Guldemond ↑ 8 augustus 15
Josien Memelink ↑ Riek Bischoff Tulleken ↑ 5 september 16
Ben van Abswoude  Peter van Doorne ↑ 19 september 17
Alex Bosman↑ Hans Kuppers ↑  3 oktober 18
Henk van Rijn  ↑ Tom de Jeu ↑ 17 oktober 19
Annemarie den Hartog ↑ Hein Caspers ↑ 31 oktober 20

 lijst aangepast 18 september 2017.