November 2018. Clubcompetitie met het thema ‘Regen’

Er waren 15 leden aanwezig. Het onderwerp was dit jaar ” regen”. Moeilijk onderwerp gezien de droge zomer. Ieder lid had twee foto’s anoniem op een stapel gelegd. De foto’s werden voorzien van een nummer. De aanwezigen werden verdeeld over drie tafels en kregen een 1/3 van de foto’s om te beoordelen. Na een kwartier rouleerden de foto’s, totdat alle foto’s door iedereen bekeken waren. Per tafel werd commentaar opgeschreven. Na de pauze werd de selectie voor de beste foto’s gedaan. Heel opvallend was dat er per groep een groot verschil in voorkeur was. Drie foto’s waren twee keer verkozen. Dat was makkelijk. Door middel van stemmen werden de nrs. 1, 2 en 3 vastgesteld.

Eerste prijs: Nico van Leeuwen. Hij kreeg een mooi boek over Natuurfotografie. Tweede prijs: Kees Guldemond. Hij kreeg een mooi fotoblad. Derde prijs: Bep Hoegee. Zij kreeg ook een mooi fotoblad.

Hierna werden alle foto’s op de bok vertoond, besproken en wie de maker was. Een gezellige en leerzame avond met leuk commentaar op de foto’s.

November 2017 Clubcompetitie met het thema ‘Minimalisatie’

Dit jaar hebben we ongeveer dezelfde werkwijze toegepast als in de vorige jaren. 

Iedereen mocht 2 foto’s in A4 formaat met blanco achterkant inleveren. De foto’s werden bij binnenkomst van de leden voorzien van een nummer en in 5 stapeltjes verdeeld. De aanwezige leden werden in vijf groepjes verdeeld. In de groep werden de foto’s besproken en van ieder stapeltje die foto gekozen die het meest voldeed aan het thema. De stapeltjes foto’s gingen steeds naar een andere groep zodat uiteindelijk iedereen alle foto’s had beoordeeld.

Na de pauze werd per groep de 5 foto’s op de lichtbak geplaatst die zij als beste uit de 5 stapeltjes hadden bestempeld en deze werden door een vertegenwoordiger uit die groep besproken. Er kwam toch wel een aardige verscheidenheid aan foto’s op de lichtbak te staan. Maar opvallend was dat 3 foto’s door bijna alle groepen als beste uitverkoren was. Aan deze makers is dan ook een prijs uitgereikt.

November 2016 Clubcompetitie met het thema ‘Energie’

Ook dit jaar hebben we dezelfde werkwijze toegepast als in de vorige twee jaren: in  groepjes steeds een stapeltje foto’s van een andere tafel bespreken, beoordelen en de meest aansprekende foto uitzoeken. Na de pauze werden de gekozen foto’s weer op tafel gelegd om met elkaar de uiteindelijke winnende foto uit te kiezen.

 

November 2015 Clubcompetitie met het thema ‘Het Moment’

Ook dit jaar heeft Michiel de Ruiter het beoordelen van de clubcompetitie begeleid en hebben we dezelfde werkwijze toegepast als in de vorige twee jaren (in  groepjes steeds een stapeltje foto’s van een andere tafel bespreken en daarna een discussie in de grote groep).
Van te voren was het ‘Het Moment’ als volgt beschreven:
1. Gebeurtenis: feit, voorval, gebeuren
2. Tijd: ogenblik, tijdstip, tel, uur, poosje
3. Gelegenheid: aanleiding, kans, mogelijkheid
Toch ontstond er vaak een discussie of een foto wel voldeed aan het thema. Zeker als het om foto’s in de natuur ging.