Photoshop als visagist.

Gemakkelijk rimpels verwijderen met behoud van natuurlijk uiterlijk.
Onze camera’s fotograferen zo scherp dat snapshot-portretten en selfies voor de geportretteerden vaak “ongemakkelijk” zijn omdat ze genadeloos alle groeven en rimpels tonen. Anders dan bij studiofotografie ontbreekt de visagist die op voorhand alle rimpels gladstrijkt. Vooral voor dames op wat oudere leeftijd is het vaak schrikken geblazen als ze bij een snapshot van dichtbij gefotografeerd zijn.
Er zijn veel retoucheer apps die uitkomst kunnen bieden maar daarmee werken moet je leren en soms moet je ze ook apart aanschaffen.
Wij zijn gewend aan photoshop en daarmee is de klus eenvoudig en snel te klaren zonder dat de portretten onnatuurlijk gaan ogen. Je hebt een versie van photoshop nodig die over het Camera Raw Filter beschikt. Die functie is sinds enkele jaren al in photoshop te vinden. Bijgaande beelden tonen zo goed mogelijk hoe het gaat. En wat je punt voor punt moet doen is het volgende.

 1. Open je foto in photoshop.
 2. Kopieer je foto in een 2e laag.
 3. Veeg in die 2e laag met het snel retoucheer penseel over de diepste groeven en rimpels. Meestal zijn slechts enkele vegen voldoende.
 4. Kopieer die aangepaste 2e laag tot een 3e laag.
 5. Activeer het Camera Raw Filter.
 6. Schuif de lokaal contrast slider geheel naar links op min 100% en klik ok.
 7. Voorzie nu die aangepaste 3e laag van een zwart laag masker.
 8. Ga met een wit penseel over de huiddelen van het portret.
 9. Je geretoucheerde portret is klaar.

Als de huiddelen te strak, te rimpelloos, zijn geworden kan je de dekking van de 3e laag wat verminderen. Als je tevreden bent voeg je de 3 lagen samen.

Bijgaande beelden brengen bovenstaande procedure in beeld.
Succes.
Peter Meijs        

  

Perspective Warp 

Demo: https://www.youtube.com/watch?v=Dwdg0y7STjo
1. Open een foto.
2. Maak een kopie in een nieuwe laag (om straks te kunnen zien wat er veranderd is).
3. Edit  -> Perspective Warp.
4. Als deze menu optie er niet is download dan de laatste versie van photoshop;
als uitgegrijsd dan instellingen -> performance gebruik de grafische kaart.
5. Hiermee kan je het perspectief van de foto in 3D veranderen alsof je van standpunt
verander bij de opname; ook kan je de lijnen recht zetten maar dat is minder
spannend.
6. Klik om je eerste grid te maken;
• in het midden versleep
• op een pin trek aan die kant
• op een rand maak grid groter
• Shift en op een rand maak groter met perspectief
• selecteer een pin met een klik, nu kan je met de cursor toetsten nauwkeurig
verplaatsen
7. Plaats eerste grid op linker gedeelte van het gebouw
8. Maak tweede grid en plaats op rechter deel gebouw; als de aansluiting tussen de
twee grids blauw wordt worden deze automatisch aan elkaar gekoppeld.
9. Wijzig nu de mode van Layout in Warp met knop bovenin.
10. Met eerste knop na Warp kan je verticale lijnen recht zetten.
11. Nu kan je aan de pins trekken om het perspectief te wijzigen.
12. Ga met je muis naar de vertikale lijn tussen de twee grids en houd Shift ingedrukt
totdat de lijn geel wordt; klik er nu op om boven en onder pin te vergrendelen.
De geselecteerde lijn wordt ook gelijk recht gezet.
13. Nu kan je door aan een pin te trekken het hele beeld binnen de grid verschuiven in
perspectief; kijk maar hoe de ramen juist in perspectief blijven.

Luminosity Maskers

Op aangeven van Peter Meijs hebben we de Luminosity maskers ontdekt. Deze Luminosity maskers vormen de hoeksteen van de bewerking van foto’s op basis van de tonale waarden (hooglichten, lichten en donkere delen) in een foto. Dit levert een subtiele manier op van het beïnvloeden van de lichte en/of donkere delen van een foto. Er worden selecties gemaakt op basis van de tonale waarde en die selecties zijn daardoor nooit abrupt, maar subtiel en lopen geleidelijk over in het naast gelegen gebied. Die selecties kunnen donkerder of lichter gemaakt worden en door dat te doen met behulp van een ‘laagmasker’ zijn er vele bewerkingen mogelijk.

In Photoshop (CS4 en CS5) kan de volgende basishandeling  daarvoor uitgevoerd worden:

 • Open een foto. Dupliceer deze middels Ctrl-J.
 • Druk op Alt-Ctrl-2. Nu worden de hooglichten geselecteerd. Het muizenpad geeft de pixels met meer dan 50% aan.
 • Wil je de donkere tinten selecteren dan kan dat middels Ctrl-I (selectie omkeren).
 • Selecteren kan ook met snelle selectie (W) maar dat gaat veel minder goed en geeft scherpe randen en halo’s waar we niet op zitten te wachten.
 • Voeg een laagmasker toe aan laag 1.
 • Houd Alt ingedrukt en klik op het laagmasker.
 • Het masker verschijnt nu als een grote foto en kan als zodanig worden bewerkt.
 • Wat zwart is wordt niet beïnvloed. De gewenste delen in dit masker kunnen zwart worden gemaakt middels bv. het gummetje en Ctrl-L.
 • Klik dan op het miniatuur van de foto in laag 1. Waren de lichte delen geselecteerd, kies dan vermenigvuldigen (–> lichte delen worden donkerder). Waren de donkere gedeelten geselecteerd, kies dan bleken (donkere delen worden lichter). Uiteraard kan daarna de dekking van die laag van 100% teruggebracht worden naar een lagere dekking.
 • Met Ctrl-J wordt dit effect nog versterkt, maar dat effect kan soms te groot zijn en dan wordt de foto er lang niet altijd beter van.
 • Om het laagmasker te bewerken kan ook gekozen worden voor: “venster” (bovenin de werkbalk) en dan aanpassingen. Er verschijnen dan 15 mogelijkheden de foto aan te passen. Daar kan eindeloos mee gespeeld worden.
 • Bij rechts klikken op het laagmasker verschijnen er weer aan aantal mogelijkheden.

Nu is dit een basisbewerking. Tony Kuyper heeft op grond van deze basis een aantal ‘handelingen’ ontwikkeld die voor $30 gekocht kunnen worden. Die handelingen laad je dan b.v. in CS5 en geven je de mogelijkheid om op een snelle wijze met de luminosity maskers te werken. Zie: http://goodlight.us/writing/luminositymasks/luminositymasks-1.html Je krijgt daarbij een uitgebreide uitleg over de de ontwikkeling van de handelingen en het gebruik ervan (weliswaar in het Engels). Je ziet dan b.v. als je een selectie wilt maken  het volgende:

Hier zijn de ‘Lichte lichten’ blauw, d.w.z. dat de lichte lichten hiermee geselecteerd worden. Je kun ook kiezen voor ‘Lights’ of voor ‘Super lights’, net wat je geselecteerd wilt hebben. Als je dan de handeling laat afpelen heb je meteen een laagmasker dat je kunt beïnvloeden. In dit geval (placed on levels, gebaseerd op niveau’s) met een aanpassingslaag niveau’s. Zo geeft Tony Kuyper ook de mogelijkheid om de verschillende waarden in de ‘darks’ te selecteren.  Al met al zijn er zo vele mogelijkheden.

Wij waren nogal enthousiast hierover en wilden dit met jullie delen. Ter illustratie hier twee foto’s; de eerste nog niet bewerkt met het luminosity masker, de tweede wel.

Oorspronkelijke foto Na toepassing Lunminositiy masker

 

Werken in perspectief.

Perspectiefpunt vereenvoudigt perspectiefcorrecties in afbeeldingen met perspectiefpuntvlakken, zoals bijvoorbeeld de zijkanten van een gebouw, muren, plafonds, vloeren of een ander rechthoekig object. Met Perspectiefpunt kan je de vlakken in de afbeelding opgeven en daarop bewerkingen toepassen, zoals tekenen, klonen, kopiëren of plakken en transformeren. Alle bewerkingen hebben betrekking op het perspectief van het vlak waarin je werkt.

Als je inhoud in een afbeelding retoucheert, toevoegt of verwijdert, zijn de resultaten realistischer omdat de bewerkingen met de juiste oriëntatie en schaal zijn uitgevoerd voor de perspectiefvlakken.

 1. Maak eerst een nieuwe laag voordat je de opdracht Perspectiefpunt kiest. Als je de resultaten van de functie Perspectiefpunt op een afzonderlijke laag plaatst, blijft de oorspronkelijke afbeelding bewaard.
 1. Kies nu Filter -> Perspectiefpunt.
 1. Voordat je bewerkingen uitvoert in Perspectiefpunt, definieer je een rechthoekig vlak dat wordt uitgelijnd met het perspectief in een afbeelding. Met de nauwkeurigheid van het vlak bepaal je of bewerkingen of aanpassingen in de afbeelding correct worden geschaald.
  Standaard is het gereedschap Vlak maken geselecteerd. Klik in de voorvertoningsafbeelding om de hoekknooppunten te definiëren. Houd een rechthoekig object in de afbeelding aan als richtlijn bij het maken van het vlak.
  Nadat je de vier hoekknooppunten hebt vastgesteld, wordt het perspectiefvlak geactiveerd en wordt er een selectiekader en een raster weergegeven. Je kunt het perspectiefvlak ook schalen, verplaatsen of de vorm ervan wijzigen. Je kunt bovendien de rastergrootte wijzigen, zodat het wordt uitgelijnd met elementen in de afbeelding. Als het raster blauw van kleur is het juist gedefinieerd, als het geel of rood is moet je het aanpassen door aan hoekpunten te verplaatsen.
  Als je een ander vlak met een ander perspectief wilt definiëren, gebruik je het gereedschap Vlak maken en sleep je een hoekknooppunt terwijl je Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt houdt.
 1. Met het gereedschap Stempel teken je in Perspectiefpunt met pixelmonsters. De gekloonde afbeelding heeft de oriëntatie van het perspectief van het vlak waarin je tekent. Het gereedschap Stempel is handig bij taken als het retoucheren van gedeelten van de afbeelding of het klonen van een afbeeldingsgebied om een object te dupliceren of een structuur of een patroon uit te breiden.
 1. Selecteer het gereedschap Stempel in Perspectiefpunt.
  Wij hebben hiermee de lantaarnpaal weg gekloond door het linker raam daarvoor in de plaats te klonen.
  Verplaats de muisaanwijzer naar een vlak en houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt om het monsterpunt in te stellen.
  Sleep over het deel van de afbeelding waar u wilt tekenen. Houd Shift ingedrukt om een rechte lijn te slepen die voldoet aan het perspectief van het vlak. U kunt ook een punt klikken met het gereedschap Stempel en vervolgens Shift ingedrukt houden en op een ander punt klikken om een rechte lijn in perspectief te tekenen.
 1. Klik op “OK” om de aanpassingen inclusief het gemaakte raster op te slaan.
  Sla het document op in de indeling PSD, TIFF of JPEG om de gegevens over de perspectiefvlakken in een afbeelding op te slaan.
Oorspronkelijke foto Na Perspectief klonen

Hierna hebben we een tweede oefening gedaan met het plaatsen van graffiti op de groene schuur.

Je kunt een element van het Klembord in Perspectiefpunt plakken. Het gekopieerde element kan afkomstig zijn uit hetzelfde of een ander document. Nadat je het element in Perspectiefpunt hebt geplakt, wordt het een zwevende selectie die je kunt schalen, roteren, verplaatsen of klonen. Als de zwevende selectie in een geselecteerd vlak wordt geplaatst, past het zich aan het perspectief van het vlak aan.

 1. Kopieer een element naar het Klembord Ctrl+C (Windows) of Command+C (Mac OS).
 2. Kies Filter > Perspectiefpunt.
 3. Maak indien nodig een of meer vlakken in de afbeelding.
 4. Druk op Ctrl+V (Windows) of Command+V (Mac OS) om het element te plakken.
  Het geplakte item is nu een zwevende selectie linksboven in de voorvertoning. Standaard is het gereedschap Selectiekader geselecteerd.
 5. Gebruik het gereedschap Selectiekader om de geplakte afbeelding naar een vlak te slepen.
  De afbeelding past zich aan het perspectief van het vlak aan.

Belangrijk: Nadat je de afbeelding in Perspectiefpunt hebt geplakt, mag je alleen in de afbeelding klikken met het gereedschap Selectiekader om de geplakte afbeelding naar een perspectiefvlak te slepen. Wanneer je op een andere plaats in de afbeelding klikt, wordt de zwevende selectie opgeheven en worden de pixels permanent in de afbeelding geplakt.

Oorspronkelijke foto Na Perspectief plakken

Wil je meer weten over dit onderwerp lees dan de Nederlandse uitleg van Adobe.

http://help.adobe.com/nl_NL/photoshop/cs/using/WS714a382cdf7d304e153d0941004907be29-7ff5a.html

Print deze pagina Print deze pagina
Werken in Kanalen / LAB Kleuren
Levendige kleuren en meer detail (werken met kanalen).
Deze techniek werkt vooral goed bij landschapsfotografie.Open een (landschaps)foto.
Zet de foto om naar Lab Color (Afbeelding, modus, lab-kleur)
Je afbeelding bevat nu 3 kanalen.

 • Lightness (lichtsterkte) waarin het meeste detail zit
 • Een “a”kanaal waarin groen en magenta zitten
 • Een “b”kanaal met de blauwe en gele informatie

In de kleurenkanalen is de meeste ruis aanwezig. Druk Ctrl-J om het achtergrondkanaal te dupliceren.
Om meer scherpte en contrast te krijgen druk op Ctrl-3 zodat het lichtsterktekanaal getoond wordt.
Ga dan naar Image (afbeelding) en kies apply image (afbeelding toepassen)
Kies kanaal “a”. Verander de blending mode (overvloeien) in “overlay” (bedekken). Dit geeft meer detail en contrast. Klik OK.
Klik nu op Ctrl-4 om het “a”kanaal te zien. Dat ziet er nogal armzalig uit wat betreft detail. We gaan daarin het kleurdetail verhogen.
Ga naar image (afbeelding), kies apply image (afbeelding toepassen). Kies kanaal “a” en laat de blending mode op overlay staan. Klik op OK.
Druk nu op Ctrl-5 om het “b”kanaal te zien. Ook hier niet veel detail. Druk op “afbeelding toepassen”, en klik op OK.
Druk op Ctrl-2 om het resultaat te bekijken. De kleuren zijn levendiger en er is meer detail.
Als je het geheel al te levendig vindt, verminder dan de opacity setting (dekking) naar believen.
Mocht je het blauw te blauw vinden, ga dan met je muis op laag 1 staan en druk de rechter muisknop in, kies voor “blend” (opties voor overvloeien)
Kies kanaal “b” omdat deze laag blauw en geel bevat.
Als je de bovenste schuif naar rechts beweegt zie je het originele blauw terugkeren.
Bij even voor het midden van de schaal houd je de Alt-key ingedrukt en klikt op de schuif waardoor deze splitst. Het rechterdeel van de schuif breng je nu naar het midden van de schaal waardoor de originele blauwe kleur terugkomt.
Op dezelfde manier kan je in het “a”kanaal de intensiteit van rode kleuren omlaag brengen.

Andere methode
Open een foto die je te flets vindt.
Zet deze om in lab color (afbeelding, modus, lab-kleur). Kies bij lagen: nieuwe aanpassingslaag maken en daarin curven.
Als je een raster van 4×4 hokjes ziet, houd dan “Alt: ingedrukt en klik in het raster. Je krijgt dan een raster van 10×10 vakjes.
Kies het “a”kanaal en schuif de rechter bovenhoek twee vakjes naar links. Schuif daarna de linker onderhoek twee vakjes naar rechts. Ga naar kanaal “b” en doe hetzelfde.

Omzetten van een RGB-foto in zwart wit.
Maak de kanalen zichtbaar. Kijk welk kanaal mooie details heeft in de schaduwen. Meestal zal dit het rode kanaal zijn.
Kijk dan naar het groene kanaal. Meestal heeft dit behoorlijke hooglichten, maar schijnt het wat detail te verliezen.
Kijk naar het blauwe kanaal. Als dit ook behoorlijke hooglichten heeft en er blauw in de foto zit is dit de beste keus.
Klik op het RGB kanaal waardoor de kleurenfoto weer zichtbaar wordt. Ga naar “afbeelding” en dan naar “berekenen”. Kies bij bron 1 “rood”als kanaal en bij bron 2 “blauw” als kanaal. Bij “overvloeien” kan uit een aantal opties worden gekozen. Persoonlijk prefereer ik meestal “bedekken” of “zwak licht”. Vind je het resultaat te sterk dan kan daar met “dekking” verandering in worden aangebracht. Het resultaat kan als een “nieuw kanaal” of als een ”nieuw document” worden bewaard. Wordt voor “nieuw document” gekozen dan wordt dit als “multikanaal” weggeschreven. Om het met Photoshop te kunnen bewerken ga je naar “afbeelding”, “modus”, “grijswaarden”.

Verscherpen
Het blauwe kanaal is berucht om zijn ruis. In principe verscherpen we alleen het rode en groene kanaal. Klik in het kanalenpalet op het rode kanaal, houd de Shifttoets ingedrukt en klik op het groene kanaal. Pas dan de gewenste verscherping toe. Bij het verscherpen van portretten, vooral van dames, willen we niet:

 • van het blauwe kanaal de ruis verscherpen
 • van het groene kanaal de ruis (minder dan in het blauwe kanaal) en de structuur verscherpen

Het verdient derhalve aanbeveling de gewenste verscherping alleen op het rode kanaal toe te passen. Klik dus op het rode kanaal en pas de gewenste verscherping toe.
In LAB is de kleurinformatie volledig gescheiden van het contrast. Als je een foto wilt verscherpen doe dit dan in het L-kanaal. Op die manier wordt de ruis in de kleuren niet mee verscherpt. Met Alt-Ctrl-3 selecteer worden de hooglichten in het beeld geselecteerd. Die willen we niet verscherpen, wel de donkere tinten. Om die te pakken te krijgen wordt de selectie omgekeerd: selecteren, selectie omkeren. (Shift-Ctrl-I)
2-staps Lab-verscherping
Ga naar afbeelding, modus, lab-kleuren. Laad nu het lichtneskanaal als selectie met Ctrl-Alt-3. Keer de selectie om (Ctrl-Shift-I). Om de selectie in stand te houden en de mierenpaadjes te verbergen: druk op Ctrl-H. Ga naar het kanalenpalet en klik op het lichtsterktekanaal. We gaan onze verscherping toepassen op het geselecteerde gebied in dit kanaal. De kleurenkanalen blijven daarbij ongemoeid. Ga in het filtermenu naar onscherp masker. Kies 500 voor hoeveelheid, 1 voor straal en 2 voor drempel. Klik op OK. Open nu weer het onscherp masker. Laat de hoeveelheid op 500% staan. Trek de schuif van de straal helemaal naar links. Trek daarna die schuif langzaam naar rechts totdat de vorm weer terugkomt in het gezicht of object. Bij hoge resolutie afbeeldingen zal dit tussen de 15 en 30 pixels het geval zijn. Verlaag de hoeveelheid naar 50 – 60%. Klik op OK. Druk op Ctrl-D om de selectie op te heffen. Druk op Ctrl-2 om de kleurenfoto weer te zien.

Om de kleuren goed tot hun recht te laten komen zet je de afbeelding om in LAB-kleuren. (Afbeelding – modus – LAB-kleur).  Je hebt nu 3 kanalen: een L-kanaal (met alle contrast), een A-kanaal (met magenta en groen) en een B-kanaal met blauw en geel. Als je een grover raster dan het bovenstaande ziet ga je met de cursor in het vak staan en drukt op Alt. Je krijgt dan een fijner raster.
Met Ctrl-m krijg je “curven”. Kies het A-kanaal en schuif het punt rechtsboven, al naar gewenst, 1, 2 of 3 blokjes naar links. Schuif het punt linksonder evenveel blokjes naar rechts. Doe hetzelfde in het B-kanaal.|
Kleur veranderen
Open een foto met bijvoorbeeld een huis met een rood dak. Zet om in LAB-kleuren. Na Ctrl-m kies je het A-kanaal. Sleep het punt linksboven helemaal naar beneden. Sleep het punt rechtsonder helemaal naar boven. Het rode dak is nu groen geworden.
Voordeel van deze methode is dat er niets verandert in het L-kanaal, waar alle contrast zit. Een soortgelijke bewerking in RGB zal ook invloed hebben op het contrast.Je kan de kleur van het rode dak ook een willekeurig andere specifieke kleur geven.
Klik op het voorste vierkantje linksonder in je gereedschap. Je krijgt dan het scherm kleurkiezer. Klik daar op kleurbibliotheken. Dan is er de beschikking over PANTONE kleuren. Kies de gewenste kleur en noteer daarvan de LAB-waarden. Kies de kleurenpipet en zet die op een punt in het rode dak. Dat punt dient een soort gemiddeld rood van dat dak te zijn, niet te donker en niet te licht. Dan Ctrl-m en zet de waarden voor L, A en B op de getallen van de PANTONE kleuren.
Kleurcorrectie
Op een foto wil het gras niet altijd zo groen zijn als je wilt. Een polarisatiefilter bij de opname kan hier uitkomst brengen. In Photoshop kan het ook naderhand. Zet de foto weer om in LAB-kleuren. Kies na Ctrl-m het B-kanaal en trek het rechterbovenpunt naar believen naar beneden.Uiteraard zijn al deze bewerkingen uit te voeren op selecties en met maskers.Print deze pagina Print deze pagina
6. Werken met NIK Color Efex filters in CS5 of CS6:Hans Kuppers laat zien wat je met de nieuwste versie 4.0 van de Nik Color Efex filters kan doen.Voor je de filters start is het belangrijk dat je eerst in het filter menu kiest voor Smart Filters; hierdoor kan je na het filteren je instelling altijd nog aanpassen en daarbij gebruikt het veel minder geheugen dan het werken met lagen.Een beschrijving van het programma kan je vinden op: http://edkphoto.wordpress.com/2011/09/25/color-efex-pro-4-the-complete-tutorial/ Hier worden alle onderdelen van het programma beschreven zodat je snel aan de gang kunt. Gebruik vooral de Controle points om gebieden wel of juist niet te filteren. Het combineren van verschillende filters tot een recept geeft onbeperkte mogelijkheden. Het is hierbij ook van belang in welke volgorde de filters aan het recept worden toegevoegd. Voorbeelden van extra recepten kan je downloaden op:http://www.niksoftware.com/addons/#/business-portrait-sep2/0/31/0/0/0/page:1
Print deze pagina Print deze pagina