Algemeen:
De Fotoclub “De Bloembollenstreek” is in 1954 opgericht. Wij komen op een dinsdag- en/of woensdagavond bijeen in “’t Onderdak”, Gouverneurlaan 40A  in Sassenheim. De club telt momenteel circa 50 leden.

Structuur:
Onze club kent een werkgroepstructuur. De werkgroepen bieden je de mogelijkheid om je in een bepaald aspect van de fotografie te verdiepen. Om de actieve beoefening van de fotografie te bevorderen, dient elk lid van onze club zich bij ten minste één werkgroep aan te sluiten. Je kunt ook van meerdere groepen lid zijn. Alle leden betalen de gewone jaarlijkse clubcontributie. Voor de werkgroepen betaal je dus geen extra contributie. Een link naar de beschrijving van de werkgroepen vind je hieronder. Ons bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene leden.

Werkgroepen:
Voor de structuur van de club is gekozen voor werkgroepen. Daarmee heb je als lid de mogelijkheid om te kiezen voor één of meerdere werkgroepen, omdat de werkgroepen op opeenvolgende avonden (dinsdag of woensdag) bijeenkomen. De huidige werkgroepen zijn:

1)   Architectuur 
2)   Beeldbewerkingsgroep 
3)   Natuur en Landschap
4)   Photoshop Elements 
5)   Studio fotografie 
6)   Vrije en zwart-wit fotografie 

Eenmaal per jaar laten de werkgroepen op een algemene  clubavond of clubmiddag in november of december de resultaten van hun inspanningen zien aan de gehele fotoclub, waardoor leden uit andere werkgroepen kennis kunnen nemen van de verrichtingen van deze werkgroep. Deze dag die wordt gehouden in Het Onderdak staat ook open voor genodigden, familie, vrienden en introducé’s, maar zeer zeker ook voor alle belangstellenden.

Club activiteiten:
Het jaarprogramma bestaat naast werkgroepavonden uit een aantal clubavonden waar iedereen voor uitgenodigd is. Idee hierachter is om ook de leden uit andere werkgroepen te ontmoeten en hun werk te kunnen bewonderen. De data vind je op onze website in de agenda. Wijzigingen in het programma worden op onze website bij gehouden.

Club activiteiten zijn:

 1. Sprekers: Door de fotoclub worden regelmatig sprekers uitgenodigd. Dat zijn bijvoorbeeld fotografen die niet alleen goede foto’s maken, maar daarover ook een avond kunnen vullen. Soms geven ook fotografen van onze club een avondvullende presentatie.
 2. Clubcompetitie: Er zijn twee clubcompetities één met een thema en één geheel vrij. Een mooie gelegenheid om je mooiste foto’s van het jaar te laten zien. Op die avonden worden de foto’s op een opbouwende manier besproken. Een leuke avond om elkaar te stimuleren en om er iets van op te steken. Om mee te doen, hoef je niet meer te doen dan een afdruk van je mooiste foto op 20 x 30 cm in een passe-partout te zetten of op scanstick te plakken en die avond mee te nemen.
 3. Nieuwjaarsborrel: Een informele bijeenkomst waarbij de jaarlijkse opdracht voor alle leden van het afgelopen jaar en het komende jaar besproken zullen worden. Deze avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.
 4. Jaarvergadering: Een bijeenkomst waarbij de organisatorische club-zaken, zoals de financiën besproken worden en eventueel nieuwe bestuursleden kunnen worden gekozen. Tevens is er op deze avond een presentatie voorzien.
 5. Jaarlijkse opdracht voor alle leden: Aan de hand een thema of iets dergelijks reageren alle leden om de beurt met het tonen van een foto. Je bent dus als lid één keer per jaar aan de beurt. Deze foto’s worden steeds op de website geplaatst en worden in druk opgehangen in ons lokaal. Aan het eind van het jaar vindt dan een bespreking plaats van de foto’s die gemaakt zijn voor deze jaarlijkse opdracht.
 6. Cursussen: Incidenteel, als blijkt dat binnen de club voldoende belangstelling is in overdracht van kennis, dan wordt gekeken of iemand binnen de club daarvoor kan zorgen. voorbeelden hiervan uit de afgelopen jaren:
  – Passe-partout snijden. Als je je eigen formaat wilt inlijsten en afwijkt van het standaard formaat of als je dit goedkoper wilt doen dan is het inkopen van passe-partout karton en scanstick een goede mogelijkheid. Voor een instructie over het gebruik van de daarvoor noodzakelijke snijset wordt af en toe een avond georganiseerd.
  – Flitstechniek. Een veelomvattend onderwerp waarover je niet uitgeleerd raakt.
  – Lightroom. Voor veel leden is Lightroom nieuw. Andere leden gebruiken Lightroom vaak. Enkele leden van deze laatste groep hebben een cursus hierin verzorgd. Deze cursussen worden gegeven naast de overige activiteiten. De data kun je vinden op de agenda van de website.
 7. Website: De club heeft een website met foto’s gemaakt door de fotoclubleden van de werkgroepen en activiteiten van de fotoclub, links, informatie en het jaarprogramma.

Clubfaciliteiten:
Eenmaal per jaar kopen we gezamenlijk  passe-partout karton en scanstick (dit is opplakkarton) in. Dat bespaart je geld.

Regio activiteiten:
Fotoclub de Bloembollenstreek is aangesloten bij de landelijke Fotobond. Zie de site www.fotobond.nl. Voor onze leden betekent dit dat we kunnen meedoen met de competitie van de afdeling Kennemerland  die ieder jaar in Haarlem wordt georganiseerd. Zie de site www.fotobondkennemerland.nl.
Er zijn per seizoen kleuren, zwart-wit, thema en dicipline competities. Voor alle competities mag je per keer 2 foto’s inleveren. Deze mogen niet groter zijn dan 40×50 cm buitenmaat. Of een serie van 3 foto’s, dat geldt dan als 1 foto! Deze foto’s worden beoordeeld door 3 professionele fotografen die ieder per foto  een maximum van 10 punten kunnen geven.
Voor elke competitie is er een bespreek avond in Haarlem, waar de foto’s besproken worden en je deze foto’s ook kan bewonderen.
Naast de competitie organiseert de afdeling ook enkele keren per jaar een  presentatie door een fotograaf of beeldend kunstenaar. Omdat de afdeling deze presentaties organiseert voor meer dan tien clubs kunnen zij daarvoor ook wat duurdere sprekers uitnodigen.
De data van deze presentaties vindt u op een speciale pagina op onze website over de regionale bond en ook op de agendapagina van deze website.
De bijeenkomsten van de afdeling worden steeds gehouden in: Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haalem-Schalkwijk.

Privacyreglement Fotoclub de Bloembollenstreek

Het bestuur van de Fotoclub de Bloembollenstreek hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door de Fotoclub de Bloembollenstreek worden verzameld en Verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. Fotoclub de Bloembollenstreek is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van Betrokkenen. Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Fotoclub de Bloembollenstreek.

Het complete privacyreglement kunt u hier downloaden en voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de Fotoclub de Bloembollenstreek met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

Privacyreglement Fotoclub de Bloembollenstreek

Veel gestelde vragen:

Wanneer zijn de avonden?
In principe komen de werkgroepen en de club bijeen op een dinsdag en/of een woensdagavond vanaf 20.00 uur.
Deze avonden zijn ongeveer een half jaar van te voren bekend en zijn ook op de website terug te vinden. Daar staan ook eventuele afmeldingen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte van een model of de leder van een groep.

Waar worden de bijeenkomsten gehouden?
In lokaal 13 van ‘t Onderdak, Gouverneurslaan 40A / Parklaan  te Sassenheim.

Wat kost een lidmaatschap?
Eén jaar lidmaatschap kost €85,- per jaar. In principe word je lid voor een jaar en kun je elk jaar tot 30 november je lidmaatschap afzeggen. Daarna is dat niet meer mogelijk omdat de Club dan al het aantal leden aan de de Fotobond heeft doorgegeven, waarvoor zij ook een rekening krijgt. De Fotobond betaalt daar weer het blad ‘Fotobond in beeld’ van en ondersteunt de regio activiteiten.

Waar kan ik foto’s van de club zien?
Op onze website staan foto’s die door leden zijn gemaakt. Ook zijn er foto’s te zien in de bibliotheek van Lisse waar de club een permanente tentoonstelling heeft.

Ik heb nog meer vragen voor dat ik kan beslissen om mij aan te melden; wie kan ik hiervoor bellen?
Wil je meer weten van de club dan kun je de volgende leden van het bestuur benaderen:

Hans Twilt – voorzitter Tel. 06-11394235 Email: j.twilt@hccnet.nl
Kees Guldemond – secretaris Email: info@fotoclubdebloembollenstreek.nl
(Aanmelden als lid bij de secretraris)
Hans Kuppers – Penningmeester
Riek Bischoff Tulleken-Geluk – bestuurslid