Jaarlijkse Presentatie middag 2017

 

 

Jaarlijkse Presentatie middag 2016

Evenals voorafgaande jaren organiseert de Fotoclub een Jaardag in ‘t Onderdak in Sassenheim. Op deze dag tonen de leden aan elkaar de beste foto’s die zij het afgelopen jaar in de diverse werkgroepen maakten.

De laatste jaren is deze Jaardag open voor het publiek. Voor veel bewoners van de Bloembollenstreek een feest van herkenning, want veel van de gepresenteerde foto’s zijn gemaakt in de dagelijkse omgeving van de Bloembollenstreek: gebouwen, mensen en natuur vormen dankbare onderwerpen.

Zondag, 27 november, was er weer een tentoonstelling. Meer dan 100 foto’s werden aan het publiek gepresenteerd. Ondanks een zeer spannende F1 race, kwamen veel mensen kijken.

Deze bezoekers vormden, samen met de leden, dit jaar de jury.

Jaarlijkse Presentatie middag 2015
(In 2014 stond de presentatiemiddag in het teken van het 60-jarig jubileum. Zie daarvoor deze pagina.)
In 2015 was er weer een ‘reguliere’ open presentatie-bijeenkomst, echter nu wel op een middag i.p.v. een avond. Op zondag 13 december 2015 mochten we een groot aantal beczoekers verwelkomen in de Kaleszaal van ‘t Onderdak.
Op deze avond presenteert iedere werkgroep, (we hebben 7 werkgroepen, nl. Natuur en Landschap, Zwart-wit, Architectuur, Vrije fotografie,  Portret, Digi en Elements) het resultaat van het afgelopen jaar aan elkaar. Ieder lid van een werkgroep toont 2 foto’s gemaakt voor de betreffende werkgroep.  Dit levert in totaal ongeveer 90 à 100 foto’s op die dit keer net als bij het jubileum vorig jaar mooi uitgestald stonden op omgekeerde kratjes.
Met enthousiasme zijn alle foto’s bekeken en is er gestemd op de ‘beste twee foto’s per werkgroep’.Hieronder is een galerie te zien met de 14 winnende foto’s

 

 
Jaarlijkse Presentatieavond 2013
Op 10 december 2013 vond voor de 5e maal de jaarlijkse open presentatie-avond  van de werkgroepen plaats in de grote Kales zaal in ’t Onderdak. Op deze avond presenteert iedere werkgroep, (we hebben 7 werkgroepen, nl. Natuur en Landschap, Zwart-wit, Architectuur, Vrije fotografie,  Portret, Digi en Elements) het resultaat van het afgelopen jaar aan elkaar. Ieder lid van een werkgroep toont 2 foto’s gemaakt voor de betreffende werkgroep.  Dit levert in totaal ongeveer 90 à 100 foto’s op! Een mooi palet van alle ‘foto’-inspanningen van de leden in het afgelopen jaar werd zo getoond. Het bekijken en het rondlopen en daarbij het elkaar ontmoeten  en het uitwisselen van meningen, leverde een geanimeerde stemming op. De groepsleiders van de werkgroepen gaven een korte toelichting over de gang van zaken in hun werkgroep in het afgelopen jaar. Dit jaar werd er ook weer een slideshow gepresenteerd van alle (ongeveer 950) foto’s die het afgelopen jaar op de website geplaatst zijn. Bij aanvang en in de pauze kon gestemd worden op de ‘beste twee foto’s per werkgroep’. Hieronder is een album te zien met de 14 winnende foto’s en een album met foto’s die een indruk geven van de avond (met grote dank aan Peter Meijs).
Volgend jaar bestaat de fotoclub 60 jaar en de grote avond in december 2014 zal dan in het teken staan van het jubileum.