Onze club kent een werkgroepstructuur. De werkgroepen bieden je de mogelijkheid om je in een bepaald aspect van de fotografie te verdiepen. Om de actieve beoefening van de fotografie te bevorderen dient elk lid van onze club zich bij ten minste één werkgroep aan te sluiten. Je kunt ook van meerdere groepen lid zijn. Alle leden betalen de gewone jaarlijkse clubcontributie. Voor de werkgroepen betaal je dus geen extra contributie. Werkgroep-gebonden kosten worden omgeslagen over de werkgroepleden. Doorgaans gaat het hierbij om bescheiden bedragen.
In 2013 kent de club de volgende werkgroepen (7 in aantal):

• Architectuurgroep. Architectuurfotografie biedt je de mogelijkheid om te experimenteren met compositie, alle elementen van belichting, perspectief, framing, balans, symmetrie, lijnenspel, etc. komen er in terug. Je hoeft niet op pad naar exotische oorden, elke stad heeft zijn eigen stijl aan oude en nieuwe architectuur. Regelmatig gaan leden vanuit de werkgroep gezamenlijk naar een stad om daar ondere architectuur te fotograferen. De architectuur werkgroep komt in het seizoen 7 maal op een woensdagavond bijeen.

Nieuwspagina Architectuur Fotogalerie-pagina Architectuur

 

Beeldbewerkingsgroep. Sinds begin 2016 zijn de populaire creatieve Nik Filters voortaan gratis te downloaden en te gebruiken.
Dat is goed nieuws voor iedereen die met nabewerking van zijn foto’s bezig is.
De Nik Collection bestaat uit zeven desktop plug-ins die volop creatieve mogelijkheden voor fotobewerking bieden: Analog Efex Pro, Color Efex Pro, Silver Efex Pro, Viveza, HDR Efex Pro, Sharpener Pro en Dfine. Silver Efex is erg populair bij zwartwitwerkers en om Sharpener Pro en Dfine (ruisonderdrukking) kun je ook niet echt heen als serieuze nabewerker. Color Efex Pro bestaat uit vele professionele filters voor prachtige effecten en correcties en alle filters zijn afzonderlijk instelbaar. Voor het gebruik van de filters heb je geen andere programma’s nodig maar als je met Photoshop, Lightroom, Aperture of Photoshop Elements werkt geeft dat extra mogelijkheden.
De beeldbewerkingsgroep gaat in het seizoen 2016/2017 aan de slag met deze Nik filters. We volgen de Nederlandstalige video lessen over het gebruik en de mogelijkheden van deze filters. Hierbij worden we ondersteund met de lessen in een boekje om alles nog eens rustig te kunnen nakijken.
Op de beeldbewerkingsavonden bespreken we de resultaten en zaken waar je tegenaan ben gelopen en die om nadere uitleg vragen.
Laat me weten als je mee wil doen met deze Nik Filter avonden zodat we genoeg ruimte voor je computer hebben; iedereen die een laptop heeft, kan die meenemen om zelf met de filters aan de slag te gaan. Ook kan je dan aan andere via de aanwezige beamer laten zien wat je heb gemaakt.
De werkgroep komt in het seizoen 2016/2017 op 10 dinsdagavonden bij elkaar. De resultaten kunnen daarna op de jaarlijkse presentatiemiddag aan alle leden van de club worden getoond.

 
Nieuwspagina Beeldbewerking   Fotogalerie Beeldbewerking

 

• Natuur en Landschap. De leden uit deze werkgroep spreken in iedere bijeenkomst 2 thema’s af voor de volgende bijeenkomst. Een thema blijft steeds 3 bijeenkomsten actueel. De leden trekken er individueel of in een groep op uit en verzorgen voor de eerstvolgende werkgroepavond 2 presentabele foto’s. Deze foto’s worden dan met elkaar besproken op de bijeenkomst. Daarnaast is er ook gelegenheid om 2 foto’s met een vrij thema ter bespreking mee te nemen.
Doel van deze besprekingen is om aan de hand van je eigen inbreng en die van anderen het thema, het door jou gekozen onderwerp, de foto’s, de toegepaste techniek, het standpunt enz. te bespreken. De Natuur en landschap werkgroep komt in het seizoen 10 keer op een woensdagavond bijeen.

Nieuwspagina N en L Fotogalerie-pagina N en L

 

• Photoshop Elements. Het gebruik van Photoshop Elements is niet meer weg te denken uit de club. Deze werkgroep zorgt ervoor dat veel van de technieken worden uitgelegd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een beamer, zodat je op een groot scherm kunt volgen wat en hoe het programma werkt. De inbreng van je eigen problemen en vragen over het gebruik van Photoshop Elements wordt gestimuleerd, waardoor deze werkgroep aan de wensen van individuele leden kan tegemoet komen.
De leden van deze werkgroep beschikken over een basiskennis van het programma Photoshop Elements.
De werkgroep Photoshop Elements komt in het seizoen 9 keer op een dinsdagavond bijeen.

Nieuwspagina Elements Fotogalerie-pagina Elements

 

• Studio fotografie. In deze werkgroep worden diverse technieken uitgelegd en geoefend voor “tabletop” fotografie.
Bv. het fotograferen van kleine voorwerpen, olie en water, macrofotografie, fruit in water laten vallen, het maken van kerstkaarten etc.etc.
Ideeën en wensen worden besproken en uitgevoerd.De fotografie wordt in ons eigen clublokaal gedaan. Ieder brengt zijn eigen materiaal mee.
Studioflitsers en daglichtlampen zijn aanwezig.Tijdens deze avonden wordt tevens aandacht besteed aan:
Werking van de camera, sluitertijd, diafragma, ISO. Gebruik van diverse types lenzen en flitsers.Het voordeel van deze avonden is, dat men veel van elkaar leert. Een ieder heeft zo zijn eigen specialisme of kennis op een bepaald gebied en dat wordt ruim gedeeld.

Nieuwspagina Studiogroep Fotogalerie-pagina Studiogroep

 

• Vrije Fotografie en Zwart-wit. In september 2016 zijn de werkgroepen Vrije Fotografie en Zwart-wit samengevoegd. Beide groepen liggen in elkaars verlengde.
Vrije fotografie kenmerkt zich om te proberen buiten de standaard manier ten aanzien van beeld en techniek te fotograferen. Durven op een andere manier het beeld tot uiting te brengen. Het meer zoeken in de richting van de creatieve of artistieke fotografie. Dat betekent o.a. veel kijken naar andere foto’s op zoek naar inspiratiebronnen.
Terwijl bij zwart-wit de kunst is van het weglaten. Kleur is vaak heel mooi in een foto, maar eenvoud komt vaak beter tot zijn recht in zwart wit.
Het brengt je terug naar de essentie van vorm, sfeer en licht. Bij zwart-witfotografie let je meer op lichtval, contrast, compositie en de persoon of het object. Je moet leren om in grijstinten te denken.

We werken steeds met 2 onderwerpen/thema’s. Bij iedere bijeenkomst kiezen we één nieuw onderwerp en het oudste onderwerp laten we vervallen. Dat houdt in dat je gericht met één onderwerp per avond bezig bent en na de 1e bespreking een “herkansing” hebt. Het tweede/nieuwe onderwerp zullen we op de fotoclubavond met elkaar vaststellen. Naast deze wisselende onderwerpen is er altijd het onderwerp “vrij”. De werkgroep komt in het seizoen 10 keer op een woensdagavond bijeen.

Nieuwspagina ZW/VF Fotogalerie-pagina ZW/VF

 

Eenmaal per jaar laten de werkgroepen op een algemene  clubmiddag in begin van de winter de resultaten van hun inspanningen zien aan de gehele fotoclub, waardoor leden uit andere werkgroepen kennis kunnen nemen van de verrichtingen van deze werkgroep. Deze presentatie  ‘t Onderdak staat ook open voor alle belangstellenden.