De leden uit deze werkgroep spreken in het begin van het jaar met elkaar een aantal thema’s af voor de presentatie aan het eind van het jaar. Ze trekken er dan vaak individueel of in een groep op uit en laten voor de eerstvolgende werkgroepavond 2 of meer foto’s afdrukken. Deze foto’s worden dan met elkaar besproken op de bijeenkomst. Daarnaast is er ook gelegenheid om foto’s met een vrij thema ter bespreking mee te nemen. Doel van deze besprekingen is om aan de hand van je eigen inbreng en die van anderen het thema, het door jou gekozen onderwerp, de foto’s, de toegepaste techniek, het standpunt enz. te bespreken. De Natuur en landschap werkgroep komt één keer in de maand à 6 weken op een woensdagavond bijeen.

img_2613
Op foto klikken voor Nieuwspagina N en L Op foto klikken voor Fotogalerie-pagina N en L